ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
คณะครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า เนื่องในงาน "ย้อนรอยโต้งเสลี่ยม"

 


หน่วยงาน: ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โดย: ภัทรารัตน์ พิกุลแกม 10 ธ.ค. 66 14:21 น.