ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ส.บ.ม.ท.

 


หน่วยงาน: ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม โดย: กฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ 15 ก.พ. 67 14:27 น.