ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
การประเมินจาก ตสน. ในด้านความครบถ้วนและความถูกต้อง

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้รับการประเมินจาก สำนักงานตรวจสอบภายในในด้านความครบถ้วนและความถูกต้องในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับคำชื่นชมจาก ตสน. ในการทำงานที่มีความครบถ้วนในทุกๆด้าน ณ ห้องประชุมเชียงชื่น โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
หน่วยงาน: ร.ร.เมืองด้งวิทยา โดย: กวินธิดา สวายศรี 20 ก.พ. 67 16:43 น.