ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิธีมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาของชั้น ม๓ และ ม.๖

 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาของระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
หน่วยงาน: ร.ร.เมืองด้งวิทยา โดย: กวินธิดา สวายศรี 27 ก.พ. 67 10:13 น.