ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
นิทรรศการโครงงานการค้นคว้าอิสระและโครงงานอาชีภของนักเรียน

 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้จัดกิจกรรมการเสนอโครงงาน IS และโครงงานอาชีพ เพื่อเป็นโปรเจ็คจบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ของนักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยา โดยมี นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ใต้ถุนอาคาร ก.
หน่วยงาน: ร.ร.เมืองด้งวิทยา โดย: กวินธิดา สวายศรี 27 ก.พ. 67 10:15 น.