ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๕๕ - ๑๕.๕๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพิธีกรรมทางศาสนา นำโดย นายธนพล แก้วทิม และคณะครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ทางโรงเรียนจึงได้นำนักเรียนชั้น ม.๑, ๒ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดม่อนแก้ว
หน่วยงาน: ร.ร.เมืองด้งวิทยา โดย: กวินธิดา สวายศรี 27 ก.พ. 67 10:17 น.