ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนเข้ารับเนื้อหาสอนที่ รร. เมืองด้งวิทยา

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ในการมอบหมายเนื้อหารายวิชา ชั่วโมงสอน ระยะเวลาหนึ่งเดือน ได้พบปะกับ นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา และครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ณ ห้องประชุมเชียงชื่น
หน่วยงาน: ร.ร.เมืองด้งวิทยา โดย: กวินธิดา สวายศรี 27 ก.พ. 67 10:18 น.